Vakayı Dinleyin

Sendikal hareketlenmenin nasıl başladığını ve nasıl sonuçlandığını dinleyin.

Değişen Neydi?

Toplu iş sözleşmesi, işveren ile işçi sendikası veya işçi temsilcileri arasında, çalışma koşulları, ücretler, çalışma saatleri, sosyal haklar ve diğer işçi-çalışan ilişkileriyle ilgili konularda yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, taraflar arasında belirli bir süre için geçerli olan ve işçilerin haklarını ve çıkarlarını koruyan bir anlaşmadır.