Başarılı bir müzakere için hazırlıklı olmalısınız. Stratejinizi belirlemek için ise verilere ihtiyacınız var. Araştırma, veri toplama, verileri analiz etme ve raporlama müzakerede elinizin güçlü olmasını sağlayacaktır.

Veri analizi ve araştırma işverenlerin sendikal faaliyetleri ve işçi sendikalarının etkisini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. İşverenler, sendikal süreçleri ve işçi sendikalarını daha iyi anladıklarında, işyerindeki ilişkileri yönetme, toplu iş sözleşmelerini müzakere etme ve işçi sendikalarının talepleri ile nasıl başa çıkacaklarını daha etkili bir şekilde planlama konusunda daha hazırlıklı olabilirler.

  • Sendikalizasyon Oranları ve Eğilimleri Analizi : İşverenler, işçi sendikalarının işyerlerinde ne kadar yaygın olduğunu ve bu sendikaların üyelik oranlarının ne kadar arttığını anlamalıdır. Sendikalizasyon oranlarının artması veya azalması, işverenlere hangi bölgelerde veya sektörlerde sendikal faaliyetlerin yoğunlaştığı konusunda bilgi verebilir.

  • Sendika Üyelikleri ve Temsilcilikleri : İşverenler, hangi sendikaların işyerlerinde temsil edildiğini ve hangi işçilerin bu sendikaların üyeleri olduğunu belirlemelidir. Bu bilgi, sendika temsilcileriyle iletişim kurma ve müzakere etme konusunda yardımcı olabilir.

  • Toplu İş Sözleşmeleri ve Anlaşmazlıkların İncelenmesi : İşverenler, daha önce imzalanan toplu iş sözleşmelerini ve geçmişteki anlaşmazlıkları incelemelidir. Bu, işçi sendikalarının taleplerini, müzakere geçmişini ve hangi konularda çatışma yaşandığını anlamalarına yardımcı olabilir.

  • Çalışan Memnuniyeti Anketleri : İşverenler, çalışan memnuniyetini ölçmek için anketler düzenleyebilirler. Sendika üyeleri ve diğer çalışanlar arasındaki memnuniyet düzeyini değerlendirmek, işverenlerin hangi konularda iyileştirmeler yapmaları gerektiğini belirlemelerine yardımcı olabilir.

  • Sektör ve Rakip İncelemeleri : İşverenler, benzer sektörlerdeki diğer işletmelerdeki sendikal faaliyetleri ve müzakereleri incelemelidir. Bu, işverenlere sektördeki genel eğilimleri ve rekabetçi avantajları anlama konusunda yardımcı olabilir.

  • Yasalara Uygunluk İncelemeleri : İşverenler, yerel, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygunluğu değerlendirmelidir. Sendika ilişkileri ve toplu iş sözleşmeleri süreçlerinde yasalara uygun davranmanın önemini anlamalıdır.

Sendika Danışmanı
Sendika Danışmanı