İşverenlere sendikal faaliyetlerle ilgili süreçleri doğru yönetmesini ve etkili iletişim stratejileri geliştirmesine yardımcı oluyoruz.

Başlık

İşverene yönelik sendikal süreç danışmanlığı, işverenlerin sendikal faaliyetlerle ilgili süreçleri yönetmesine ve etkili iletişim stratejileri geliştirmesine yardımcı olur. İşverenlerin sendika ile ilişkilerini yönetirken aşağıdaki hizmet kalemleri sendikal süreç danışmanlığı kapsamında yer alabilir.

Sendika Danışmanı
Sendika Danışmanı