Grev ve Lokavt

Grev ve lokavt düzenlemeleri, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Grev ve lokavt, işçi sendikalarının ve işverenlerin çıkarlarını korumak için kullanabilecekleri yasal araçlardır.

Grev

Grev, Ekonomik sıkıntıların ve çalışma koşullarının değiştirilmesi, korunması veya iyileştirilmesi amacıyla işçilerin kendi başlarına veya sendika kararına uyarak işyerinde toplu halde işi bırakmaları ya da kesintiye uğratmaları eylemine denir.

Grev, ancak toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandıktan sonra yapılabilir. Yani işçi sendikası veya işveren örgütü ile toplu iş sözleşmesi müzakereleri sona erdikten sonra grev hakkı doğar.

Grev, hukuki prosedürlere ve yasal sınırlamalara tabidir. Kanun, grev sırasında kamu düzeni ve güvenliği ile temel hizmetlerin aksatılmamasını sağlamak amacıyla belirli kısıtlamalar getirir.

Lokavt

Lokavt, işverenlerin işçileri kilitlenme veya işyerini kapatma eylemidir. Lokavt, işverenlerin işçi sendikaları veya işçi temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katılmaması veya sonuç alınamaması durumunda uygulanabilir.

Lokavt da grev gibi hukuki sınırlamalara ve prosedürlere tabidir. Kanun, lokavtın kamu düzeni ve güvenliği ile temel hizmetleri aksatmamasını sağlamak amacıyla belirli kısıtlamalar getirir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre grev ve lokavt, son çare olarak düşünülmelidir ve işçi sendikaları ile işverenler arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda kullanılır. Her iki tarafın da grev veya lokavt öncesinde arabuluculuk veya uzlaştırma sürecine katılması ve anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmeye çalışılması gerekmektedir. Ayrıca, grev ve lokavt sırasında yasalara uygun hareket etmek önemlidir, çünkü kanunun belirlediği kısıtlamalara ve düzenlemelere uyulmaması durumunda yasal yaptırımlarla karşılaşılabilir.

Grev ve lokavt, işçi sendikalarının veya işverenlerin toplu iş sözleşmesi müzakereleri sırasında kullanabilecekleri iki farklı yasal araçtır. Her ikisi de çalışma ilişkilerinde anlaşmazlık durumlarında kullanılabilir, ancak temel farkları vardır.

Özetle, grev işçilerin kullanabileceği bir araçken, lokavt işverenlerin kullanabileceği bir araçtır. İkisi de işçi haklarını veya işveren çıkarlarını koruma veya müzakereleri sonlandırma amacı güder. Ancak her ikisi de yasal düzenlemelere ve prosedürlere tabidir ve kamu düzeni ile temel hizmetlerin aksatılmamasını sağlama amacı taşırlar. Grev, işçilerin işe gelmemesi ve işyerinde üretimin durması ile karakterizedir, lokavt ise işverenlerin işyerini kapatması veya işi durdurması ile karakterizedir.

Sendika Danışmanı
Sendika Danışmanı