Sendika Danışmanı

Endüstri İlişkileri

  • Grev ve Lokavt

Grev ve Lokavt

Grevler ve lokavtlar, işçi haklarını ve işverenlerin iş yerindeki otoritesini dengelemeye çalışan önemli toplumsal ve yasal unsurlardır. Her iki tür de işçilerin ve işverenlerin taleplerini ileri sürme veya tepki verme hakkını temsil eder ve bu nedenle dikkatle ele alınır.

  • İşkolu Tespiti ve İtiraz

İş Kolu Tespiti ve İtiraz

İşkolu tespiti, işçi hakları, toplu iş sözleşmeleri, ücretler, çalışma saatleri ve diğer çalışma koşulları gibi birçok faktörü etkiler. İşkolu tespiti, işyerlerinde çalışanlar ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenlemeye ve çalışanların haklarını korumaya yardımcı olur.

  • Sendika Yetki Belgesi

Sendika Yetki Belgesi

Sendika yetki belgesi, bir sendikanın bir işyerinde veya bir işkolu içinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini resmi olarak belirleyen bir belgedir. Sendika yetki belgesi, sendikanın çalışanların çıkarlarını temsil etme hakkına ve işverenle resmi olarak toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir.

  • Sendika Toplu İş Sözleşmesi

Toplu İş Sözleşmesi

Toplu iş sözleşmesi, işveren ile işçi sendikası veya işçi temsilcileri arasında, çalışma koşulları, ücretler, çalışma saatleri, sosyal haklar ve diğer işçi-çalışan ilişkileriyle ilgili konularda yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, taraflar arasında belirli bir süre için geçerli olan ve işçilerin haklarını ve çıkarlarını koruyan bir anlaşmadır.

Go to Top