Sendika Danışmanı

Kaynaklar

  • İşçi Sendika Tarihçesi

Sendika Tarihçesi

İşçi sendikaları, işçilerin haklarını savunmak ve iş yerlerinde daha adil çalışma koşulları sağlamak için mücadele eden önemli bir sosyal ve siyasi güç olmuştur. Günümüzde de birçok ülkede sendikalar, işçilerin ekonomik, sosyal ve işyeri haklarını koruma görevini sürdürmektedirler.

  • Sendikal Öngörü

Sendikal Öngörü

Sendikal öngörü firmanızın mevcut durumunu değerlendirmenize ve işçi sendikalarının veya işçi temsilcilerinin potansiyel olarak nasıl bir etkisi olabileceğini anlamanıza yardımcı olur.

Go to Top