Sendika Danışmanı

admin_sendikadanismani

 • İşçi Sendika Tarihçesi

Sendika Tarihçesi

İşçi sendikaları, işçilerin haklarını savunmak ve iş yerlerinde daha adil çalışma koşulları sağlamak için mücadele eden önemli bir sosyal ve siyasi güç olmuştur. Günümüzde de birçok ülkede sendikalar, işçilerin ekonomik, sosyal ve işyeri haklarını koruma görevini sürdürmektedirler.

 • Sendikal Öngörü

Sendikal Öngörü

Sendikal öngörü firmanızın mevcut durumunu değerlendirmenize ve işçi sendikalarının veya işçi temsilcilerinin potansiyel olarak nasıl bir etkisi olabileceğini anlamanıza yardımcı olur.

 • Grev ve Lokavt

Grev ve Lokavt

Grevler ve lokavtlar, işçi haklarını ve işverenlerin iş yerindeki otoritesini dengelemeye çalışan önemli toplumsal ve yasal unsurlardır. Her iki tür de işçilerin ve işverenlerin taleplerini ileri sürme veya tepki verme hakkını temsil eder ve bu nedenle dikkatle ele alınır.

 • İşkolu Tespiti ve İtiraz

İş Kolu Tespiti ve İtiraz

İşkolu tespiti, işçi hakları, toplu iş sözleşmeleri, ücretler, çalışma saatleri ve diğer çalışma koşulları gibi birçok faktörü etkiler. İşkolu tespiti, işyerlerinde çalışanlar ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenlemeye ve çalışanların haklarını korumaya yardımcı olur.

 • Sendika Yetki Belgesi

Sendika Yetki Belgesi

Sendika yetki belgesi, bir sendikanın bir işyerinde veya bir işkolu içinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini resmi olarak belirleyen bir belgedir. Sendika yetki belgesi, sendikanın çalışanların çıkarlarını temsil etme hakkına ve işverenle resmi olarak toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir.

 • Sendika Toplu İş Sözleşmesi

Toplu İş Sözleşmesi

Toplu iş sözleşmesi, işveren ile işçi sendikası veya işçi temsilcileri arasında, çalışma koşulları, ücretler, çalışma saatleri, sosyal haklar ve diğer işçi-çalışan ilişkileriyle ilgili konularda yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, taraflar arasında belirli bir süre için geçerli olan ve işçilerin haklarını ve çıkarlarını koruyan bir anlaşmadır.

 • Sendika Çalışma İlişkileri Eğitimi

Çalışma İlişkileri Eğitimi

Çalışma ilişkileri eğitimi, işçilerin, işverenlerin ve iş yerlerinin iş dünyasındaki karmaşık ilişkileri, yasaları ve en iyi uygulamaları anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Bu eğitim, iş dünyasında daha iyi iletişim, uyum ve etkili iş ilişkileri kurmayı hedefler. 

 • Sendika Çalışan İlişkileri Yönetimi

Çalışan İlişkileri Yönetimi

İşverenlere sendikal faaliyetlerle ilgili süreçleri doğru yönetmesini ve etkili iletişim stratejileri geliştirmesine yardımcı oluyoruz. İşçi-sendika ilişkilerinde deneyimli danışman ekibimiz, yasal düzenlemeleri takip ederek sizi güncel bilgilerle donatırken, stratejik çözümler sunarak işyerinizdeki istikrarı sağlıyoruz. Siz de başarılı bir sendikal süreç için şimdi bizimle iletişime geçin.

 • Sendika Çalışma Hukuku Danışmanlığı

Çalışma Hukuku Danışmanlığı

İşverenlere sendikal süreçler ve işçi-sendika ilişkileri konularında yasal bilgilendirme ve rehberlik sağlayan bir hizmettir. İşverenlerin sendikal faaliyetlerin yasal gerekliliklerini anlamalarına ve yasal risklerden kaçınmalarına yardımcı olur.

 • Sendika Veri Analizi ve Araştırma

Veri Analizi ve Araştırma

İşverenler, sendikal süreçleri ve işçi sendikalarını daha iyi anladıklarında, işyerindeki ilişkileri yönetme, toplu iş sözleşmelerini müzakere etme ve işçi sendikalarının talepleri ile nasıl başa çıkacaklarını daha etkili bir şekilde planlama konusunda daha hazırlıklı olabilirler.

 • Sendika Kriz ve Çatışma Yönetimi

Kriz ve Çatışma Yönetimi

İşverenlere sendika ile çatışma durumunda etkili bir şekilde yönetmeleri için danışmanlık sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, işverenlerin çatışmaları çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur, kriz durumlarında doğru adımları atmalarını sağlar ve işverenlerin çatışma durumlarını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar.

 • Sendika Danışmanı

Sendikal Süreç Danışmanlığı

İşverenlere sendikal faaliyetlerle ilgili süreçleri doğru yönetmesini ve etkili iletişim stratejileri geliştirmesine yardımcı oluyoruz. İşçi-sendika ilişkilerinde deneyimli danışman ekibimiz, yasal düzenlemeleri takip ederek sizi güncel bilgilerle donatırken, stratejik çözümler sunarak işyerinizdeki istikrarı sağlıyoruz. Siz de başarılı bir sendikal süreç için şimdi bizimle iletişime geçin.

Go to Top